یکی از راه ­هایی که افراد برای مهاجرت به کشور ایرلند انتخاب می­ کنند که قبلا به هر دلیلی یا اطلاع نداشته ­اند یا نتوانسته ­اند، اخذ ویزای شهروندی ایرلند با تولد است. همچنین برخی افراد که قصد دارند بچه­ خود را در کشور ایرلند به دنیا بیاورند تا تابعیت این کشور را داشته باشند نیز باید قبل از هر اقدامی نسبت به قوانین آن آگاه باشند.

بیشتر بخوانید