در صورتی که شما ویزای تحصیلی کانادا را از قبل کسب کرده باشید، می توانید کودکی که هنوز مستقل نشده و حداقل زیر 22 سال سن دارد را وارد کشور کانادا کرده و از تحصیل رایگان فرزندان او را بهره مند کنید تا در یکی از کشورهای جهان با نظام آموزشی قدرتمند و بسیار معتبر مشغول به تحصیل شود. در ادامه فرایند و مدارک مورد نیاز را بازگو می کنیم.

بیشتر بخوانید